HPE GreenLake – flexibilitet och kraft i ett ekosystem av teknik och partnerskap

Molnet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Det ligger i sakens natur att det är lättare att se möjligheterna med ny teknik än att föreställa sig riskerna. Och när det publika molnet gjorde entré möttes det av många som lösningen på alla våra problem. Allt skulle flyttas till molnet. Helst igår. Sedan blev vi medvetna om risker och begränsningar, och pendeln svängde tillbaka åt andra hållet. Men nu finns en lösning som erbjuder det bästa av båda världar. HPE GreenLake är en öppen och säker hybrid plattform som låter dig dra nytta av molnets fördelar, samtidigt som de negativa aspekterna minimeras.

Publika moln passar inte för alla applikationer eller data, och bara för att det är enkelt att konsumera molntjänster innebär det inte att resultatet blir bra. Utan en genomtänkt strategi riskerar det att bli onödigt dyrt, addera administration och komplexitet i miljön, samt skapa säkerhetsluckor. HPE GreenLake har en tjänstemodell som gör det möjligt att dra nytta av den enkelhet, skalbarhet och förutsägbarhet som molnet erbjuder, men utan att kompromissa när det kommer till dataintegritet, kontroll och säkerhet.

– Molnet är inte en destination. Det är en upplevelse. Därför vill vi göra det riktigt enkelt för våra kunder att själva välja vilka applikationer och data man släpper utanför de egna väggarna, säger Toni Drk som arbetar som kanalchef på HPE Sverige.

Läs mer om HPE GreenLake och våra partnerskap här

Flexibilitet bidrar till konkurrenskraft och hållbarhetsomställning

Toni Drk, Channel, Service Provider & Alliances Sales Director, HPE Sverige.

I en värld som hela tiden blir alltmer digitaliserad kan det vara svårt att förutse behovet av serverkraft och lagring. För att inte riskera kapacitetsbrist väljer många organisationer som driftar sin egen infrastruktur i en traditionell datacenter-miljö därför ofta att ta höjd i sina investeringar, och köpa mer än man behöver för att kunna växla upp. En av de främsta fördelarna med IT som tjänst är att det går snabbt och enkelt att skala upp och ner utifrån verksamhetens faktiska behov, samtidigt som du bara betalar för det du faktiskt nyttjar. Varken mer eller mindre.

– Här är ytterligare en fördel med HPE Greenlake, både för ekonomin och miljön, som bidrar till att inte ha utrustning som står och drar el i onödan. Plattformen kan också anpassas på ett mer flexibelt sätt, vilket innebär att det går snabbare att ta till sig ny teknik, säger Toni.

När HPE sköter uppdateringar och den dagliga driften kan den interna IT-avdelningen rikta om sitt fokus till organisationens affärsmål. IT blir en möjliggörare i verksamheten och accelererar innovation, stärker konkurrenskraft och bidrar till den hållbara omställningen.

– För den som jobbar med IT blir det roligare på jobbet och det egna arbetet knyts tydligare mot verksamhetens mål. Att låta HPE drifta infrastrukturen som tjänst minimerar också risken att IT blir en flaskhals för utveckling på grund av eventuell intern kompetensbrist, säger Toni.

Läs mer om HPE GreenLake och våra partnerskap här

Datadriven affärsutveckling inom räckhåll

Volymen data som samlas in har exploderat under de senaste åren och pågår hela tiden omkring oss, oavsett var vi är eller vad vi gör. Men det är ett stort arbete att omvandla ostrukturerade data som samlas in från många olika källor till insikter som hjälper oss att fatta bättre beslut. Här öppnar plattform som tjänst upp för möjligheten för fler att dra nytta av samma paketerade tjänster, och att konsumera unika funktioner när de behövs. HPE GreenLake erbjuder exempelvis en tjänst för machine learning med AI som förkortar vägen från ostrukturerade data till användbara insikter.

– Jämför att trycka på kaffeautomaten och omedelbart få en kopp, med att behöva utvärdera valet av maskin utifrån en lång rad parametrar, installera den man väljer och sedan löpande se till att kaffe och mjölk är påfyllt, säger Toni.

IT blir en möjliggörare i verksamheten och accelererar innovation, stärker konkurrenskraft och bidrar till den hållbara omställningen.

Toni Drk, Channel, Service Provider & Alliances Sales Director, HPE Sverige

– När en större del av de interna resurserna ägnas åt analys och att agera på insikterna kan verksamheten öka innovationstakten och fatta beslut som gör dem mer relevanta för sina kunder. Oavsett om det handlar om att förutse vilka färger på blusarna som kommer vara populära om ett halvår eller för att hjälpa en självkörande bil att se skillnad på en riktig cykel och en skugga, säger Toni.

Läs mer om HPE GreenLake och våra partnerskap här

Ett ekosystem av teknik och värdeadderande partners

Att erbjuda lösningar som accelererar innovation och digital transformation kräver samarbete i olika led. HPE insåg tidigt att det inte går att vara bäst på allt. Det går helt enkelt inte att vara överallt samtidigt, eller att möta alla olika digitaliseringsbehov med egna produkter och tjänster. Därför paketeras HPE:s lösningar tillsammans med teknik från andra teknikpartners och ledande leverantörer och säljs via en väl etablerad kanal av värdeadderande distributörer och återförsäljare. Tjänstemodellen ger kunderna en större valfrihet och de får tillgång till smarta helhetslösningar där de ingående delarna skapar ett större värde tillsammans, än om de köps separat.

– Vi erbjuder en one-stop-shop där våra kunder får teknik de gillar och en IT-upplevelse de älskar, säger Toni.

Men för att kunna hålla det löftet krävs ett noga urval av samarbetsparters som lever efter samma principer. HPE har till exempel länge varit pionjär inom hållbarhetsfrågan och ekosystemet runt HPE Greenlake gör det möjligt att inspirera andra leverantörer att höja sin ambitionsnivå i den gröna omställningen. Skiftet till plattform som tjänst bidrar också till att HPE:s återförsäljare får följa med på resan mot ett nytt sätt att sälja. Tjänstemodellen innebär en rörelse från transaktion till långsiktig relation, och från att ha hårdvaran i centrum till att ha fokus på hur tekniken kan främja kundens affärsmål.

– Den mest lyckosamma säljaren över tid blir den som bäst förstår sig på behov och utmaningar, och som kan applicera sitt erbjudande på ett sätt som skapar mervärde för kunden. Här kan HPE GreenLake göra det möjligt för våra återförsäljare och service providers att bygga flexibla erbjudanden ovanpå en bas av infrastruktur anpassat efter deras kunders unika behov.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related