Så skapar du rätt mix av molnet och egen it-drift

Arkitektur Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 1 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Många organisationer använder sig redan idag av molntjänster och ser tydliga fördelar med det. Men att flytta hela it-miljön till publika moln är för de flesta inte ett realistiskt alternativ.

Krav på prestanda, lagar och regelverk samt interna policys är några av skälen till att bibehålla egen it-drift. I vissa fall är det även billigare att drifta själv än att lägga ut.

För majoriteten av svenska företag innebär det att lösningen är en hybrid mellan moln och egen it-drift. Men hur hittar din organisation rätt mix?

Läs den här rapporten för att lära dig mer om hybrid it och komma närmare svaret på din optimala mix:

Hybrid IT – så hittar ni en vinnande strategi.

Hybrid IT är inte bara en mix av privata och offentliga moln, utan en strategi som krävs för att lyckas med den digitala transformationen.
Rapporten The Future of Hybrid IT bygger på djupintervjuer med anställda på Fortune 1000-företag. Ladda ner rapporten här intill och lär er:

  • Vilka utmaningar står verksamhetschefer inför med Hybrid IT?
  • Vad är det viktigaste kravet som måste uppfyllas för att en Hybrid IT-strategi ska lyckas?

Ladda ned rapporten


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related