HPE och Qumulo – 10 tips för att lyckas med fillagring

Många organisationer anser att data, och då framför allt fildata saknar affärsvärde. Att det “bara” är data om din affärsverksamhet, när det i själva verket är fildata som är er affärsverksamhet.

I praktiken är fildata er viktigaste tillgång eftersom ni också använder den till att bygga ekonomiska modeller och marknadsanalyser, planera för produktion, logistik, kvalitet och inte minst för att planera och riskbedöma investeringar, för att bara nämna några saker.

Ladda ner ”10 tips för att lyckas med fillagring” i formuläret till höger.

Ladda ned 10 tips för att lyckas med fillagring


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related