10 tips för att lyckas med fillagring

Molnet, Partner Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Större delen av världens alla data är ostrukturerad, väldigt ofta i form av dokument, bilder och filmer. HPE och Qumulo erbjuder ett sätt att lagra filer väldigt mycket snabbare, vilket gör data lättillgängliga för både dataanalys och AI. Och gör det möjligt att arbeta datadrivet.

Många organisationer anser att data, och då framför allt fildata saknar affärsvärde. Att det ”bara” är data om din affärsverksamhet, när det i själva verket är fildata som är er affärsverksamhet.

I praktiken är fildata er viktigaste tillgång eftersom ni också använder den till att bygga ekonomiska modeller och marknadsanalyser, planera för produktion, logistik, kvalitet och inte minst för att planera och riskbedöma investeringar, för att bara nämna några saker.

Här kommer 10 tips för att lyckas med fillagring:

  1. Säkerställ att lösningen enkelt kan byggas ut för extrema volymer av fildata samtidigt som prestandan per lagringsvolym följer med linjärt. Även om du idag inte har stora dataset i Petabyte-storlek så kommer användningen av datorgenererad och historisk data i dator-drivna simuleringar och modeller att generera ofantliga mängder data.
  2. Välj ett system som har inbyggt stöd för realtidsanalys av dataflödet för att du ska kunna fatta snabba verksamhetsbeslut. Insyn i data och dess flöde är avgörande för din organisations tillit till AI och dator-drivna stödsystem. Att snabbt förstå vilken data som används av vilket system kan vara avgörande för din verksamhet.
  3. Säkerställ att lagringssystemet hanterar fel och avvikelser utan prestandaförlust, till exempel vid återskapande av data på en ersättningsdisk eller lagringsserver. Stora dataset ställer stora krav på mängden stora diskar. Återskapande av data vid byte av en trasig disk är för den traditionella lagringsleverantören mycket tidskrävande och sker ofta med kraftig prestandaförlust under dagar till veckor. Detta skapar onödig osäkerhet för din organisation. Frågor som; Hinner simuleringen klart i tid? Kan alla mina uppkopplade sensorer spara all data som de genererar? Kan mina studiokameror lagra all film som de producerar? är inte bra för tilliten till lagringssystemet.
  4. Säkerställ att lagringssystemet levererar all data med konsekventa och låga svarstider. Vid första anblick kan det tyckas smart att kall data kan lagras på lågprestandadisk, men tänk då på att utvecklingen går mot att allt mer historisk data nyttjas i simuleringar och datamodeller. Då blir dessa analyser mycket tidskrävande och kostsamma att genomföra. Välj istället ett kostnadseffektivt lagringssystem med rätt prestanda och volym från start.
  5. Säkerställ att lösningen kan hantera extrema mängder av filer utan prestandaförlust. Även om ni dag inte har miljarder filer så kommer ni se en explosionsartad ökning i takt med att ni blir mer datadrivna och integrerar fler uppkopplade enheter och sensorer.
  6. Gå till botten med att förstå systemets dataintegritet. Traditionella RAID-baserade lagringssystem som behöver lång tid att återskapa data på en utbytt disk riskerar er data. Analyser, simuleringar och modulering av dataset sker idag med allt större mängd historisk data. Säkerställ att systemet har inbyggd säkerhet och dataintegritet för att inte drabbas av dataförlust under mer än dataset:ets livslängd.
  7. Hur hanterar lagringssystemet små och stora filer? Hur effektivt lagras miljontals Kilobytestora filer och vilken övre gräns finns vad gäller filstorlek? Stora mängder små filer som inte hanteras effektivt kan medföra onödiga dolda kostnader. Det är inte ovanligt att vi ser effektivisering på tre gånger ursprunglig lagringsvolym vid migrering till ett Qumulo-baserat system.
  8. Stödjer lagringssystemet den datamobilitet som ger er möjlighet att tillfälligt flytta stora dataset och nyttja externa dataanalystjänster? Att flytta en hela eller delar av ett dataset till en extern analystjänst och snabbt skapa en uppdaterad datamodell som t.ex kan användas i er produktionslinje för högre kvalité kommer bli helt avgörande för er framtida konkurrenskraft.
  9. Välj en leverantör som kontinuerliga levererar förbättringar i mjukvara och hårdvara så att du alltid ligger i framkant teknikmässigt.
  10. Säkerställ ett proaktivt supportåtagande som ger dig insikter i hur ditt system mår innan det blir ett problem för din verksamhet. En möjlighet att köpa lösningen konsumtionsbaserat (as-a-service) ger ytterligare flexibilitet till din verksamhet.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related