Snabbare digitalisering ställer krav på IT-infrastrukturen

Arkitektur, Intel Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Trots att det senaste året har sett en explosiv utveckling inom digitaliseringslösningar och transformationsarbete, kommer digitaliseringen aldrig igen att gå så långsamt som den gör  just nu. Det kommer alltså att krävas stor flexibilitet och snabbrörlighet för att hänga med i den framtida utvecklingen som bara kommer gå snabbare och snabbare. 

– Förmågan att agera snabbt på förändringar kommer att vara viktigare än någonsin, men detta kräver ett nytt sätt att tänka, inte bara när det gäller tekniken i sig, säger Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid IT på HPE.

I grunden kräver all form av digitalisering, oavsett om det gäller smarta tv-apparater, bilar eller stora datacenter, tre huvudsakliga komponenter: beräkningskraft, en fysisk plats att lagra datan och ett sätt att flytta den. I praktiken innebär det servrar, lagringsutrustning och nätverk. 

– Allt färre vill investera i att äga sin infrastruktur, utan föredrar att konsumera såväl servrar som lagring och nätverk – digitalisering as-a-service, konstaterar Stephan Andersson.

Lanserar ny servergeneration

As-a-service-trenden har snabbt blivit populär inom det digitala transformeringsarbetet, inte minst eftersom den kraftigt ökar företags flexibilitet och därtill ger möjlighet att både skala upp och ner, och anpassa över tid. Förmågan att kravställa sina digitala tjänster och ständigt hålla sig à jour med teknikens framsteg med bara en enkel månadskostnad lockar allt fler, i synnerhet eftersom allt fler inser att de behöver vara mer digitaliserade genom hela kedjan, hela vägen ut till kund. 

”Allt färre vill investera i att äga sin infrastruktur, utan föredrar att konsumera såväl servrar som lagring och nätverk – digitalisering as-a-service.”

Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid IT, HPE

– Ökade digitaliseringsbehov ställer höga krav på den underliggande infrastrukturen. Därför ska HPE nu i dagarna lansera en ny servergeneration baserad på ny kraft från senaste generationens Intel Xeon-processorer, som är både snabbare, säkrare och bättre. Därmed kan företag göra mer för mindre och ägna sin tid åt att ställa nya frågor istället för att vänta på svar. Resultatet blir ökad kostnadseffektivitet, högre intäkter, snabbare time-to-market och bättre kundservice.

Förändring av processer och beteenden

Då HPE står för hela 40 procent av den svenska servermarknaden och därmed är den största leverantören av IT-infrastrukturlösningar i hela Sverige innebär detta en betydande uppväxling för många verksamheter. Stephan betonar dock att det inte enbart är tekniken som spelar roll för de företag som vill driva sin transformering framåt; ett tydligt förändringsfokus inom både processer och beteenden är minst lika viktigt. 

– Är ny teknik eller nya system inte förankrade i verksamheten är risken att de fallerar. Det gäller därför att hålla ögonen på bollen om man väljer att göra den här typen av investeringar och tänka på konkreta följder: kommer det att effektivisera de interna processerna, och än viktigare – kommer det att medföra en förbättring för slutkunderna?

Förankra genom hela leveranskedjan

Här menar Stephan att det finns enkla grepp att ta till för att bättre förankra nya IT-satsningar. Ett första steg är att lyfta blicken till användarna och deras behov. En annan åtgärd, som blir allt vanligare, är att etablera styrgrupper – som också inkluderar slutkunder.

– Detta skulle emellertid fler behöva göra. Till syvende och sist handlar det om att utforma ett upplägg där tekniken nyttiggörs och användarna är nöjda, samtidigt som man lägger en stabil grund och förbereder för eventuella hinder i framtiden. Vi fick kämpa hårt när Covid-19 slog till och vi vet inte hur morgondagen ser ut; därför blir flexibiliteten hos as-a-service-leverantörer med den senaste tekniken, även levererad som tjänst, en allt större affärsfördel, avslutar Stephan. 


Växande kundbas med allt mer funktionsrik Greenlake

Med över 1200 kunder som ständigt ökar i antal fortsätter HPE att växa sina As a service erbjudanden i plattformen Greenlake. Nyligen lanserades möjligheterna till att managera lagring som tjänst och nu byggs portalen ut för att även erbjuda server manageringen som tjänst. Compute Cloud Console är ett nytt sätt att hantera ännu mer av din infrastruktur enklare mer automatiserat och flexiblare än någonsin tidigare. Läs mer om Compute Cloud Console.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related