HPEs globale bærekraftsjef: ”IT-selskapene må innta teten i en historisk omstilling”

Bærekraft, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

IT-bransjen vokser raskt og bidrar dermed til økt miljøpåvirkning. Samtidig gjør den teknologiske utviklingen det mulig å effektivisere alle bransjer og samfunnet generelt. Så hvor går veien videre? HPEs Chief Sustainability Officer Christopher Wellise mener at IT-selskapene både må redusere sine egne utslipp og innta teten i en historisk omstilling.

I dag benytter verdens datasentre anslagsvis 200 terawatt-timer, eller en prosent av det globale strømforbruket, hvert år. Det tilsvarer 0,3 prosent av karbondioksidutslippene, men ser vi på IT som helhet, en bred term som omfatter alt fra smarttelefoner til nettverk, handler det om to prosent.

– Sammenlignet med andre bransjer kan det virke lite. Men IT er en svært synlig bransje, og mange regner oss som ledende. Dessuten er bransjen energikrevende og vokser svært raskt, så vi har et stort ansvar, mener Christopher Wellise.

Fra bærekraftig IT til IT for bærekraft

Han mener det har skjedd en stor forvandling de siste årene. Et skifte fra bærekraftig IT, der fokus har ligget på energi- og materialeffektivisering i egne ledd, til IT for bærekraft. Det siste er et ufattelig mye større grep, der IT brukes for å påvirke andre bransjer, fra helsevesen til produksjon, i positiv retning.

– Teknologien er helt avgjørende for å omstille samfunnet på en måte som tar hensyn til de planetære grensene. Jeg ser at digitaliseringen gjør det mulig å effektivisere så å si alle virksomheter, og vi har bare begynt å skrape på overflaten.

USAs nåværende lederskap har vært bra for miljøet

Christopher Wellise mener at de nordiske landene er fremst i verden når det handler om bærekraft. Mange ser hit for å få inspirasjon og for å finne ut hva som skjer innen området. Men også Tyskland, Singapore og USA, og da først og fremst kysten og Texas, ligger langt fremme.

– Faktum er, og mange gjør sikkert store øyne nå, at den nåværende administrasjonen har vært bra for miljøarbeidet i USA. Fordi det offentlige har satt foten ned, har andre økt tempoet. Etterspørselen fra kundene angående bærekraftige produkter og tjenester øker, og mange store selskaper legger seg nå i teten.

Dette gjelder ikke minst IT- og teknologibransjen, der verdens fem høyst vurderte, og mektigste, selskaper finnes i dag. Her ligger det et stort ansvar, og det skjer også ting i positiv retning. Bloomberg rapporterte at 121 selskaper i 21 land kjøpte 13,4 gigawatt fornybar energi i 2018. Det er mer enn en fordobling fra 2017. Facebook stod for størstedelen med 2,6 gigawatt, og Google var nummer to.

– Global IT-infrastruktur krever mye energi og etterspørselen øker, så det er viktig at vi i bransjen viser vei og er raske med å gå over til energityper som er miljøvennlige. Innen HPE har vi mer enn fordoblet mengden fornybar energi på to år, og i 2017 stod den for 25 prosent av strømmen vår. Målet er 50 prosent i 2025.

Reduserte utslippene av drivhusgasser med 29 prosent

Fra 2015 til 2017 reduserte HPE også utslippene sine av drivhusgasser med 29 prosent, men Christopher Wellise mener at et selskap som HPE må tenke enda større.

– 95 prosent av utslippene våre av drivhusgasser skjer ved produksjon og når produktene våre brukes. Så det er her vi virkelig har mulighet til å påvirke. Det gjør vi delvis ved energieffektivisering av produktene våre, men også ved å samarbeide med underleverandørene om å redusere utslippene.

Målet er å redusere utslippene i hele forsyningskjeden med 15 prosent og forbedre energieffektiviteten i produktporteføljen med 30 ganger til 2025.

– Men i tillegg må vi også bli flinkere til å gjenbruke teknologi og materialer, en sirkulær økonomi der vi forlenger levetiden til produktene våre vesentlig. I dag har vi et gjenbrukssenter i Massachusetts og ett i Skottland som tar imot fire millioner enheter hvert år. 89 prosent av dem kan gjenbrukes.

Det er maskiner som er modulbaserte og designet for å kunne brukes om igjen. De kommer tilbake til oss etter at de er avskrevet og ”brukt opp”, og de blir demontert og bygd opp igjen og tilpasset for neste kunde.

– Levetiden til mange IT-produkter er i dag 2–3 år, det er kort tid med tanke på hvilke ressurser som kreves for å produsere dem. Vi i bransjen må øke tempoet i omstillingen mot sirkulær økonomi, der vi gjenbruker betydelig mer enn i dag og tar hensyn til de planetære grensene. Etterspørselen fra kundene er der, så nå har vi alle muligheter til å legge oss i teten i denne historiske omstillingen, avslutter Christopher Wellise.

Les mer om hvordan HPE samarbeider med Purdue University for å redusere matmangel

Om Christofer Wellise

Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer ved Hewlett Packard Enterprise, har vært interessert i miljø og bærekraft helt siden han var barn. Faren hans var slett ikke interessert i sport og tok i stedet Chris med ut i skogen og på fisketurer. Da tiden for studier kom, hadde han et sterkt ønske om å arbeide i grenselandet mellom forretninger og bærekraft. Chris har en Master of Science i Environmental Studies fra San Jose State University og viet flere år til forskning før han begynte i HPE.

Kilder

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y

https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-surged-new-record-2018/


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related