Slik kommer trenden med tjenestebaserte løsninger til å påvirke fremtidens forretningsdrift

Digitalisering, Intel Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Covid 19-pandemien har ført til økt etterspørsel etter tjenestebaserte løsninger, først og fremst i form av infrastruktur og programvare. Tjenestemarkedet er ikke bare i vekst, men kommer også til å forandre seg med tiden. IDC spår at nye tjenester vil bli utviklet rundt hybride skyplattformer, og at leverandørene vil samarbeide om ulike økosystemer for å sørge for leveranse, sikkerhet og integrasjon.

Ifølge IDC har veksten i offentlige skyløsninger vært på 20–30 prosent per år. Og de samfunnsmessige endringene som følge av covid-19-pandemien har vært en ytterligere pådriver for etterspørselen av aaS; as-a-Service. Det gjelder ikke minst tjenestebasert infrastruktur, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), som ventes å ha vokst med 36 prosent i Norge i 2020. Trenden ser lignende ut for programvare, Software-as-a-Service (SaaS).

Det er flere årsaker bak denne utviklingen. I dag ønsker ikke foretak og organisasjoner å binde kapital i IT-infrastruktur – de vil heller kjøpe tilgang til plattformer og tjenester for å forbedre balanseregnskapet og ledetiden i virksomheten. Den generelle usikkerheten på markedet spiller også inn og har gjort foretakene mer forsiktige og ikke like villige til å investere.

I tillegg har bruken av hjemmekontor, som har økt kraftig i forbindelse med pandemien, gjort det både lettere og sikrere å bruke skyen. IaaS passer rett og slett mye bedre for hjemmekontor og distribuerte arbeidsmetoder enn det tradisjonelle løsninger gjør.

Når data blir foretakets største aktiva, må også infrastrukturen som skal håndtere informasjonen, imøtekomme behovene på en sikker og lettilgjengelig måte.

Pål Gade Halvorsen, Head of One Solutions team i HPE Norge.

Den digitale omleggingen har sammen med den lynraske utviklingen av tjenestebaserte konsepter endret måten vi driver business på. Alle foretak må være fleksible, raske og lydhøre for kundenes krav og markedets behov – ellers blir de fort forbigått av konkurrentene.

Digitaliseringen har gått så fort at det er vanskelig å tenke seg en annen forbrukermodell – det er like lite sannsynlig at vi som privatpersoner skulle gå tilbake til å kjøpe CD-plater istedenfor å strømme, som at alle foretak i verden skulle ha egne serverhaller med eget personal.

Skap raskere innovasjon med HPE Greenlakes skytjenester – les mer her

Infrastruktur for alle er en del av trenden

Ifølge Martin Sundblad, analytiker på IDC, er det to hovedpunkter som driver utviklingen av tjenestebaserte løsninger. Det ene er den sterke koblingen mellom digitale og fysiske tjenester, noe som gjør det lettere å lage tjenestebaserte pakkeløsninger. Det andre er aksjemarkedet, der selskaper med store abonnementslignende inntekter har en tendens til å stige i verdi.

Tjenesteutviklingen innebærer mange fordeler. Kostnadsbesparelser er selvsagt én av dem, men også kapasitet er et viktig argument. Med fleksibiliteten som tjenestebaserte løsninger gir, er det betydelig lettere å opp- eller nedskalere produksjonen i tråd med kundenes etterspørsel.

– Vi ser at stadig flere foretak har gått over til å jobbe mer datadrevet, noe som også innebærer et økt behov for å utnytte mulighetene med å kjøpe tjenestebasert tilgang til infrastrukturen, og så opp- og nedskalere etter behov, sier Pål Gade Halvorsen, som er Head of One Solutions team i HPE Norge.

– Arbeidsbelastningen trenger en annen fleksibilitet. Den må kunne håndteres på en dynamisk og effektiv måte for at IT-avdelingen raskt skal kunne respondere på en uforutsett etterspørsel. Når data blir foretakets største aktiva, må også infrastrukturen som skal håndtere informasjonen, imøtekomme behovene på en sikker og lettilgjengelig måte, og nettopp det gjør vår tjenestebaserte modell, både on-prem og off-prem.

De viktigste fordelene med å kjøpe tjenestebasert tilgang til IT dreier seg ikke om plass – verken on- eller off-prem – men om opplevelsen man får gjennom tjenesten man kjøper.

Pål Gade Halvorsen, Head of One Solutions team i HPE Norge.

Å utvikle sin egen infrastruktur er som kjent heller ikke noe enkelt prosjekt – det krever mye kunnskap og ressurser. Dessuten må den være sikker.

Trenden med tjenestebaserte løsninger har ført til en allmenn tilgang til infrastrukturer av høy kvalitet. For bare ti år siden kunne maskinvaren bli flaskehalsen i prosjektene. Da måtte foretakene bestille alt flere måneder i forveien, og utstyret ble ofte sendt fra den andre siden av kloden. Vi har med andre ord gått fra en situasjon med mangel på maskinvare til at maskinvaren nå bare er ett tastetrykk unna.

Derfor kan man si at aaS har «demokratisert infrastrukturen», ettersom det i dag verken kreves store investeringer eller omfattende kunnskap for å få tilgang til moderne, sikker og oppdatert IT.

Når IT-avdelingene kjøper tilgang til infrastruktur isteden for å kjøpe maskinvare, og når de håndterer snarere enn administrerer IT-løsningene, frigjør det både tid og arbeidskraft. Denne tiden og arbeidskraften kan isteden brukes til å utvikle foretakets virksomhet.

Skap raskere innovasjon med HPE Greenlakes skytjenester – les mer her

IaaS er ikke ferdigutviklet

IaaS har også gitt foretakene tilgang til en kapasitet de ikke hadde tidligere. Samtidig har kompleksiteten økt når det gjelder det å skulle håndtere data som finnes både på egne servere og i den private og offentlige skyen. Når foretakene kan kjøpe hele løsningen som en tjeneste, er det fort gjort å glemme denne kompleksiteten og isteden fokusere alt på sin egen kjernevirksomhet.

– De viktigste fordelene med å kjøpe tjenestebasert tilgang til IT dreier seg ikke om plass – verken on- eller off-prem – men om opplevelsen man får gjennom tjenesten man kjøper. Kriterier som IT-sikkerhet, ytelse og samsvar gjør at de fleste foretak og organisasjoner bygger en hybrid IT-plattform. Det vil si en plattform med IT-tjenester i kombinasjon med en offentlig skyløsning, hos en IT-partner eller i et eget datasenter, sier Pål Gade Halvorsen.

Han fortsetter:

– En utfordring med dette er å få ordentlig oversikt over IT-løsningen sin. En god løsning bør inneholde muligheten for å kjøpe tilgang til IT i disse ulike scenarioene, og dessuten kapasitet til å håndtere ulike belastninger med god oversikt over forbruk, ytelse, samsvar osv.

Enkle og forutsigbare tjenester vil være nøkkelen for både små og mellomstore foretak.

Martin Sundblad, analytiker på IDC.

Vil denne utviklingen fortsette i like rask takt også i fremtiden? Ifølge IDCs analytiker er trenden med offentlige skyløsninger i ferd med å modne.

– Foretakene har blitt bedre til å avgjøre hvilke typer data man bør legge på hvilke steder, ut fra hvilken løsning som gir mest nytte. Det har ført til at en del data nå flyttes tilbake fra skyen og til foretakets egne servere. Også faktorer som IT-sikkerhet og GDPR vil påvirke denne utviklingen, sier Martin Sundblad.

I takt med at IT-markedet vokser, vil det også bli endret. De ulike leverandørene av skytjenester vil i fremtiden bli mer spesialisert og differensiert. Dessuten spår IDCs analytiker at flere partnerskap vil bli dannet, slik som økosystemer av samarbeidende skytjenesteleverandører. Og de vil ha støtte fra de store leverandørene av plattformer, tjenester og programvare, som vil bidra til å sørge for leveranse, sikkerhet og integrasjon.

Når det gjelder IaaS, er ikke teknologien ferdigutviklet ennå, mener Martin Sundblad.

– Det vil bli flere tilleggstjenester utviklet rundt offentlige skytjenester – for å forenkle dem for brukerne. Enkle og forutsigbare tjenester vil være nøkkelen for både små og mellomstore foretak.

I tillegg påvirkes situasjonen av at datamengdene ventes å vokse kraftig også i fortsettelsen.

– Edge-teknologien vil også vokse. Den gjør det mulig for foretakene å bearbeide større mengder data nærmere kilden. Også skyleverandørene vil måtte tilpasse dette. De begynner nå å utvikle ulike hybridmodeller som bruker edge-teknologi for å redusere datamengdene som sendes til skyen, avslutter Martin Sundblad.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related