Tradisjonelle IT-modeller er uaktuelle – slik går dere videre

De siste årene har vi sett omveltende endringer innen IT, og tempoet øker. Tradisjonelle IT-modeller har raskt blitt uaktuelle, og presset fra markedskreftene og raske konkurrenter tvinger bedrifter til å omstille seg for å overleve.

Denne IT-transformasjonen kan brytes ned i en rekke deler.
* Forretningsmodeller i alle bransjer endres fullstendig av disruptive krefter. Jo tidligere organisasjonen din innser behovet for IT-transformasjonen, jo bedre. Det hovedsakelige er at IT-rollen endres fra kostnad til verdiskaper.
* Fremtiden er et bevegelig mål, og organisasjonen din må være rustet til rask tilpasning. I idéøkonomien er tilbakevendende innovasjon nødvendig for å overleve på markedet. Informasjonsteknologi som fullt ut støtter organisasjonen i denne prosessen er sentral.
* Det finnes ikke én måte å transformere på som passer for alle. Miljøet ditt er unikt. Derfor er hybridløsninger en utmerket måte å forandre på, der du kan opprettholde eldre men velfungerende systemer og forretningsmodeller, samtidig som du bygger IT for økt innovasjonstakt.
Med de riktige metodene og verktøyene kan du tilpasse IT-miljøet for fremtidens krav: Betydelig kortere leveransetid til produksjonssystem, redusert kostnad, overholdelse av lover og regelverk og ikke minst rustet for innovasjon.

Last ned rapport: Insights from the front lines of IT transformation


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related