Undersøkelse: Slik ønsker storbedriftenes IT-sjefer å drive frem forretningsnytte

Analytics, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 1 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Kravene til IT-organisasjoner øker og endres drastisk. Å ha ansvar for IT-innkjøp blir stadig mer utfordrende når den gamle verden av kostnadsbesparelser og infrastruktur-siloer veksler over mot forretningsdrivende områder som mobilitet, skytjenester og stordata.

IDG Connect har spurt 300 store organisasjoner om hvordan de takler de nye IT-utfordringene og omstiller seg til å oppnå forretningsnytte.

Når IT rives mellom å holde på pengene og samtidig være drivende i transformasjonen, er de største utfordringene ineffektive systemer, ressursmangel og ytelsesbegrensninger.

Ledelsen ser at IT har potensial til å levere bedre forretningsnytte, det vil si raskere generering av inntekter, forbedret fortjenestemargin og økt produktivitet. IT-organisasjonen ser og forstår kravene, men også utfordringen i at nåværende infrastruktur er begrenset. Den er ikke bygd for å håndtere de økte kravene fra brukerne, spesialiserte arbeidsoppgaver og nye økonomiske modeller.

Det finnes store utfordringer, men også smarte løsninger.

Les rapporten for å få innblikk i hvordan organisasjonene i undersøkelsen takler problemene.

IT-avdelingens rolle i bedriftene har endret seg – fra å redusere kostnader til å muliggjøre innovasjon.

Last ned rapporten ved siden av for å se hvordan 300 større organisasjoner håndterer den nye situasjonen:

  • Hva er de største hindringene man må overvinne for at IT skal kunne oppfylle de nye kravene?
  • Hvilke endringer i arbeidsmåter gir størst effekt på forretningsresultatet?
  • Hva er de viktigste fokusområdene for å bli en mer moderne IT-avdeling?
  • Hvilke effekter gir en optimert IT-infrastruktur?

Last ned rapport: Dette mener IT-sjefer om IT


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related