Traditionella it-modeller är inaktuella – så går ni vidare

Digitalisering, Downloads Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 1 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De senaste åren har vi sett omvälvande förändringar inom it och tempot ökar. Traditionella it-modeller har snabbt blivit inaktuella och företag, pressade av marknadskrafter och snabba konkurrenter, ställer om för att överleva.

Den här it-transformationen kan brytas ner i ett antal delar:
– Affärsmodeller i alla branscher förändras i grunden av disruptiva krafter. Ju tidigare din organisation inser behovet av it-transformation desto bättre. Bärande är att rollen för it förändras från kostnad till värdeskapare.

– Framtiden är ett rörligt mål och din organisation måste vara rustad för snabb anpassning. I idé-ekonomin är återkommande innovation nödvändig för att överleva på marknaden. Informationsteknik som fullt ut stöder organisationen i denna process är central.

– Det finns inte ett sätt att transformera som passar alla. Din miljö är unik. Därför är hybridlösningar ett utmärkt sätt att förändra där du kan bibehålla äldre men välfungerande system och affärsmodeller samtidigt som du bygger it för ökad innovationstakt.

Med rätt metoder och verktyg kan du anpassa din it-miljö för framtidens krav: betydligt kortare leveranstider till produktionssystem, reducerad kostnad, uppfyllnad av lagar och regelverk och inte minst rustad för innovation.

Ladda ned rapport: Insights from the front lines of IT transformation


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related