Industri 4.0 i Sverige – 5 förändringar i samhället

Blockchain, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Industri 4.0 i Sverige är närmare än vad vi tror. Föreställ dig att du har individuellt anpassade produkter och tjänster perfekt utformade just för dig. Industri 4.0 kommer att det göra verkligt och det kommer inte bara att förändra industrin som vi har känt den sedan den industriella revolutionens början. Den kommer att driva fram innovation och introducera ny teknik i en sådan omfattning att det påverkar hela vårt samhälle.

3d-utskrifter, sensorer och blockkedjan är bara några av de nya termer som vi måste lägga till vårt ordförråd. Alla dessa tekniker kommer att ha en enorm effekt på hur vi arbetar och konsumerar i en nära framtid.

Sensorer och interaktion maskin-till-maskin är inget nytt för industrin. Det som kommer att förändras är hur de interagerar. Vi har fortfarande data i silos. Tankearbete och pappersarbete upptar en stor del av tiden, och processer är ofta beroende av specifika individer.
– Allt detta förändras med industri 4.0. Det är en omställning som innebär att vi fullt ut utnyttjar konnektiviteten och använder data över gränslinjerna, säger Matthias Roese, industrispecialist och chefsteknolog för industriell tillverkning på Hewlett Packard Enterprise.

Att sammanföra data från interna processer och tillverkningslinjer, och integrera utrustning och teknik från olika leverantörer är det första steget. Nästa steg är integration med underleverantörer, återförsäljare och själva produkten.
– Om vi ser ett par år framåt i tiden ser vi en värld med system av system. Till exempel kommer tillverkaren av en uppkopplad bil inte bara att bygga och äga själva bilen utan också att driva ett helt ekosystem, säger Matthias Roese.

Utifrån den visionen, hur kommer påverkan av industri 4.0 i Sverige förändra  vårt samhälle? Detta är vad Matthias ser:

1. Anpassa produkter in i minsta detalj

Nya tillverkningsprocesser gör det möjligt att ta kundanpassning av produkter till en helt ny nivå.
– Vi kommer att se en väldig ökning av skräddarsydda lösningar. Du kommer att kunna kundanpassa och konfigurera produkter in i minsta detalj för dina personliga behov. Det gäller allt från bilar till individanpassade läkemedel.

2. Färre transporter – ökad tillgänglighet

3d-utskrifter i industriell skala leder till att transportbehovet minskar, men tillgängligheten ökar.
– Vi arbetar redan med företag som inte har långväga transporter, utan tillverkar reservdelar över hela jordklotet. Det innebär ett mindre globalt fotavtryck, och höjer hastigheten och innovationstakten men det hjälper oss också att flytta tillbaka jobb hem.

3. Stort skifte på arbetsmarknaden

Industri 4.0 kommer, i synnerhet i kombination med maskininlärning och artificiell intelligens, innebära en stor förändring för industriarbetare.
– Många jobb försvinner, samtidigt som nya tillkommer. Repetitiva arbetsuppgifter blir automatiserade. Det kommer att få stor inverkan.

4. Robotisering kontra Kina

Förändringen inom industriell tillverkning kommer förändra industrin i global omfattning. Därför blir Kinas nuvarande fördelar gällande arbetskostnad mindre betydelsefullt på grund av automatisering och krav på minskad tid för marknadsintroduktion.
– Många högkostnadsländer fruktar robotisering, men har redan hundratals industrirobotar i sina industrier. Det kommer att öka till tusentals, men det är viktigt att genomföra övergången försiktigt. Mycket av tillverkningsindustrin kommer att flytta tillbaka från Kina för att komma närmare konsumenten.

Hur påverkar blockchain industri 4.0 i Sverige?

Blockkedjan är en teknik som inte bara skakar bank- och finansbranschen. Den kommer också att kunna påverka många branscher inom industrin och samhället som helhet. Exempelvis kan en bil sköta sin egen ekonomi under sin livscykel.
– I tillverkningsprocessen kan man installera en digital plånbok, baserad på en blockkedja, i bilen. Plånboken fungerar så att den loggar alla transaktioner som bilen är del i, som underhåll, modifikationer, uppladdning eller tankning, för att nämna några. På så sätt kan man fastställa den totala ägarkostnaden (TCO) och beräkna kapitalavkastningen (ROI) för bilen in i minsta detalj, säger Matthias Roese.

Detta är ett av många exempel på hur företag experimenterar med ny teknik, förändrar sina tillverkningsprocesser och differentierar sig genom innovation Men hur ska det gå för de företag som inte ställer om?
– De som inte gör något är i fara. Enda undantaget är mycket specialiserade industrier som gör något som ingen annan kan göra, säger Matthias Roese.

5. Industri 4.0 kommer och ni måste förändra er

Matthias råd till företag är att se över möjligheterna med digitalisering men att göra det smart. Industrin förändras snabbt och ni måste utvecklas lika snabbt för att ligga före konkurrenterna. Framgångsreceptet är att arbeta med iterativa processer, börja i det lilla och sedan skala upp.

De senaste åren har vi sett många exempel på misslyckade digitaliseringsprojekt. Djärva visioner som kräver en enorm budget och många år av genomförande har slutat som mer komplexa och högst diskutabla resultat.
– Börja med små pilotprojekt och tänk globalt, men agera lokalt. Det finns redan mycket kunnande i företaget. Ni har troligen redan idéer om hur ni ska använda sensorer eller förbättra kundanpassningen i era produkter, avslutar Matthias Roese.

Läs mer om industri 4.0

Läs artikeln på engelska / Read the article in English


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related