Exponentiell tillväxt – Företag måste anpassa sig eller försvinna

Arkitektur, Big data Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 9 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Exponentiell tillväxt har påverkat teknikindustrin i årtionden. Nu börjar den påverka hela vårt samhälle. Företagen måste anpassa sig och skapa en vision för sin framtid i denna exponentiella värld, eller försvinna.

I bristfälliga organisationer är förväntningen att visionärerna följer de som planerar. I framgångsrika organisationer följer de som planerar visionärerna. Det här är ett citat från författaren och marknadsföringsgurun Simon Sinek som är mer relevant nu än någonsin.

När hundratals chefer från ett brett spektrum av industrier träffades på ThinkX i Stockholm och lärde sig mer om exponentiell tillväxt blev det tydligt att en vision för framtiden är kritisk. I en disruptiv och i en värld av exponentiell tillväxt behöver företagen visionärer och drömmare som kan förutse och ta till vara organisationens potential. I synnerhet hur extremt kraftfulla tekniker som artificiell intelligens, Internet of Things och Blockchain ska användas.

Anna Granö, Country Manager på Hewlett Packard Enterprise i Sverige
Anna Granö, Country Manager på Hewlett Packard Enterprise i Sverige

Med den här insikten flyttar nu beslutsfattare, efter många års svalt intresse, uppmärksamheten mot den tekniska utvecklingen.
– På relativt kort tid har vi fått mycket mer intresse och frågor om vad som verkligen händer inom teknikområdet. Fler beslutsfattare inser att de måste lära och förstå denna exponentiella utveckling. Det är kritiskt för att fatta avgörande affärsbeslut och försöka förutspå företagets framtid, säger Anna Granö, Country Manager på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

IT en strategisk fråga

Men varför händer detta just nu? Det finns naturligtvis flera skäl. Mer än tio år efter att Apple lanserade Iphone finns smartphones i alla organisationer och beslutsfattarna har blivit mer tekniskt kunniga än någonsin tidigare. Nu inser de den konkreta potentialen. I Norden har dessutom många gått från it till affärsroller och gjort it till en strategisk fråga.

Inte minst innebär mängden data som nu genereras att det är möjligt att göra analyser som ger enormt affärsvärde. Dessa datamängder fanns inte för 10 år sedan.
– Tidigare var de flesta tekniska frågor enkla att delegera till it-avdelningen. Men kloka affärskvinnor och män ser nu att teknik och affärer är djupt sammanflätade. Du måste förstå båda för att lyckas och överleva som företag, säger Anna Granö.

Patrik Isberg, försäljningsdirektör vid HPE Sverige, håller med om denna uppfattning och noterar att det inte längre finns en uppdelning mellan affär och teknik.
– Jag kan se att företagen ser teknik på ett annat sätt nu, det handlar inte bara om support och system. Tekniken ger affärsvärde, säger han.

Byte till moderna plattformar har gått från brådskande till kritiskt

Patrik Isberg, försäljningsdirektör vid HPE Sverige
Patrik Isberg, försäljningsdirektör vid HPE Sverige

När nu pendeln svänger, och tekniken hamnar i fokus och data ses som den nya valutan, hamnar den underliggande infrastrukturen under lupp. Historiskt har de nordiska länderna haft en fördel i att tidigt ha it-system på plats. Men nu börjar arvet, många gånger flera decennier gammalt, bli ett stort problem. Att byta till moderna plattformar har gått från att vara brådskande till att bli kritiskt för många företag.
– Integration står högst upp på listan för många av våra kunder av flera anledningar. Att integrera dessa gamla system med nya är komplicerat och mycket dyrt, en flytt till en modernare plattform ligger nära i tid för många. Men flytten görs vanligtvis inte från en leverantör till en annan, de flesta tittar snarare på multi-source och att flytta till flera olika leverantörer. Det gör att integration fortsatt får högsta prioritet, säger Patrik Isberg.

Troligen kommer det också att vara så under en överskådlig framtid som blir alltmer hybrid och där data ska delas mellan många olika leverantörer. Det är en framtid där partnerskap, samarbete och öppenhet är avgörande för en hälsosam it-miljö.
– Vår strategi är att investera i och, tillsammans med partners, erbjuda de bästa lösningarna för att driva affärsverksamhet och innovation på ett säkert sätt i denna exponentiella värld. Vi har en sömlös strategi för att tillhandahålla tjänster från din telefon hela vägen till ditt datacenter eller molntjänst på ett säkert sätt. Jag tycker att det gör oss unika, säger Anna Granö.

Det måste gå att ta på

Matthias Roese, chefsteknolog inom tillverkning, fordon och IoT på HPE och moderator i Industry 4.0-spåret på ThinkX, betonar behovet av konkreta resultat.
– Just nu diskuterar vi exponentiell tillväxt och hypad teknik på en mycket hög nivå. Det är ett teoretiskt tillvägagångssätt där många coola termer flyger runt. Men vi måste koppla ihop dem med konkreta lösningar.

Matthias Roese, chefsteknolog inom tillverkning, fordon och IoT på HPE
Matthias Roese, chefsteknolog inom tillverkning, fordon och IoT på HPE

Du känner säkert till det gamla ordspråket: Det är skillnad mellan att veta namnet på något och att veta något. AI, IoT och Blockchain är än så länge bara ord för en stor del av företagsledarna. För att få verklig kunskap och se potentialen i dessa tekniker för deras specifika företag måste det bli mer konkret.
– Våra kunder vill ha konkreta resultat, från idé till affärsmodell och digital transformationsmodell. Ett sätt vi adresserar det på är genom effektiva workshops där vi tillbringar en dag på varje punkt och bygger piloter. Det har varit mycket uppskattat, säger Matthias Roese.

Eftersom de flesta företag rör sig på okänd mark är huvudproblemet att komma igång. Det gäller att göra en förflyttning från hypad teknik till att fokusera på konkreta lösningar. Vi måste få kött på benen, som Matthias säger.
– Mitt bästa råd är att undersöka olika use cases och fråga dig själv, hur kan jag använda det här i mitt företag? Ha inte en strategiskt Whitepaper-tänk, använd saker som redan finns. Det är dags att göra misstag och vara orädd men samtidigt lyssna på andras erfarenheter och inte göra samma misstag som de gjorde, säger Matthias Roese.

Behöver robusta nät

Eftersom vårt beroende av digitala plattformar ökar, och både företag och samhället som helhet är beroende av det, är en robust och säker infrastruktur helt grundläggande. Utan en tillförlitlig och smart bas att bygga på kommer alla AI-, IoT- och Blockchain-projekt att misslyckas.
– Det bästa sättet är att bygga infrastruktur som fokuserar på användaren, oavsett om det är faktiska personer eller IoT-enheter. Den avgörande frågan är vem använder tjänsterna och hur, säger Richard Schumacher, chef för Aruba på HPE Sverige.

Richard Schumacher, chef för Aruba på HPE Sverige
Richard Schumacher, chef för Aruba på HPE Sverige

När IoT-enheter kommer in i nätverket ökar kraven snabbt. Det gäller både den enorma ökningen av antalet uppkopplade enheter och säkerheten.
– Många IoT-enheter går inte att uppgradera enkelt på firmware-nivå. Det innebär att nätverket måste ta ett ännu större ansvar för säkerheten. Sårbarheter kan i de flesta fall inte lösas vid källan, så vi måste ständigt hantera risken på nätverksnivå. Det här kräver ett smart och säkert nätverk med analytiska möjligheter, säger Richard Schumacher.

Policymotor med AI

Det här kräver avancerad automatisering eftersom enheterna kommer att ansluta sig till och koppla ned sig från nätet i massiv skala. Aruba löser det här med en policymotor som är utrustad med AI för att hantera anslutning och säkerhet i stora nätverk.
– Fokus ligger på användarupplevelsen. Det är avgörande att ge användaren en smidig upplevelse. Automatisering och AI-teknik kan skapa detta samtidigt som det är säkert och robust, säger Mikko Eerola, landschef för HPE Finland.

Digitalisering av en tjänst eller produkt innebär att utvecklingen skiftar från linjär till exponentiell. Vad det egentligen innebär, var utvecklingen tar vägen, är omöjligt att förutsäga eftersom exponentiella kurvor sammanflätas och påverkar varandra.

Är ni klara för Internet of Things?

Men det vi saknar i förutsägbarhet kan vi väga upp i form av visioner. Tekniker som AI, IoT och Blockchain är redan här, redo att använda sig av. Men för att inte gå vilse i alla hypade ord måste företagsledare bli visionärer som förstår kraften i dessa tekniker och föreställer sig hur de användas för att utveckla det egna företaget.

De måste få mer kunskaper vilket ThinkX gav en fantastisk möjlighet till. Det är dags att börja jobba med de här frågorna. Det finns tekniska samarbetspartners som ligger i framkant och kan hjälpa dig att hitta en riktning. Dags att visionera!

Breakout: En visualisering av exponentiell tillväxt

Vi lever nu i en värld av exponentiell tillväxt, men som människor är vi vana vid linjärt tänkande. Detta skapar en diskrepans mellan den värld vi lever i och vår förmåga att förstå och förutsäga den.

Tänk dig att du tar 30 linjära steg. Du skulle räkna ett, två, tre, fyra, fem och så vidare. Efter 30 linjära steg har du hamnat cirka 30 meter längre bort och de flesta av oss kan ganska enkelt visa hur långt det är.

Men om du skulle ta 30 exponentiella steg: en, två, fyra, åtta, sexton, trettiotvå. Var skulle du då hamna med dina 30 steg? Mycket få ger rätt svar. Det är en miljard meter bort. Det motsvarar 26 varv runt jorden.

Den exponentiella kurvan vilseleder för oss eftersom den ser ut att öka som en linjär kurva innan den sätter av och verkligt stora tal börjar. Kurvan ”warpar” uppåt, ett nyckelbegrepp som vi måste lära oss att förstå. I diskrepansen mellan linjär och exponentiell utveckling tenderar vi att överskatta förändringar på kort sikt och kraftigt underskatta förändringar på lång sikt.

Breakout: Om ThinkX

ThinkX är ett exklusivt tvådagars-event enbart för inbjudna. Målet är att inspirera och skapa förståelse för det exponentiella tänkandet och tekniken som formar våra branscher. Evenemanget arrangeras av SAP och Singularity University tillsammans med en handfull utvalda partners. Det som särskilt gör att ThinkX sticker ut är branschspåren, där deltagarna får en introduktion till och får arbeta praktiskt med Singularity Universitys Sci-fi-inspirerade idéskapande metodik.

Programmet omfattar flera områden som framtiden för Retail, Open Banking, Industry 4.0, Digital Manufacturing, Exponential Organisations, Exonomics, Blockchain, maskininlärning, cybersäkerhet, artificiell intelligens och prognoser. ThinkX Stockholm ägde rum 12-13 mars.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related