7 fördelar med ett moln – i källaren

Molnet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Under en tid har det varit ett rätt stort fokus på olika publika molntjänster. Men den här typen av tjänster passar inte för alla. Publika moln har sina fördelar men de är också ganska hypade. Många gånger är det faktiskt smartare att ha ett privat moln – i källaren.

En viktig aspekt av privata moln, den sorten som du alltså skulle ha i källaren, är den anpassningsnivå som är möjlig. Här är sju fördelar med privata moln du bör ha koll på.

1. Anpassning

Det finns ingen molnlösning som passar alla i storlek även om de som driftar de publika molnen ibland försöker hävda att det är så. Varje organisation har en uppsättning tekniska och affärsmässiga krav som vanligtvis varierar beroende på företagets storlek, affärsmål, bransch och budget. Med ett privat moln kan du välja en infrastruktur med specifika lagrings- och nätverksegenskaper så att systemet uppfyller dina individuella behov så bra som möjligt. Så glöm uttrycket ”one size fits all”. De bästa molnlösningarna anpassas efter varje organisations enskilda behov.

2. Effektivitet och kontroll

Ett privat moln driftar du antingen i dina egna lokaler eller hos din driftspartner, men det handlar fortfarande om en privat, och därmed tryggare, miljö. Det här ger dig bättre kontroll över dina data och din infrastruktur så att du snabbt kan ingripa om det behövs. Din IT-avdelning kan övervaka driftsättning av applikationer och använda avancerad analys för att förutsäga och förhindra flaskhalsar och nertid.

Effektivitet och kontroll hänger ihop. Att inte ha god kontroll över din it-miljö gör dig ineffektiv.

Glöm uttrycket ”one size fits all”. De bästa molnlösningarna anpassas efter varje organisations enskilda behov.

3. Säkerhet och integritet

En annan stor fördel med privata moln är en högre säkerhetsnivå i jämförelse med publika molntjänster. Alla data sparas och hanteras på servrar som inget annat företag eller obehörig individ har tillgång till.

Om servrarna finns på plats hanteras de av ett internt IT-team och därför behöver inte organisationen oroa sig för infrastrukturens fysiska säkerhet. Om dina servrar finns i ett datacenter kommer samma interna IT-team att ha åtkomst till informationen via mycket säkra nätverk istället för att använda din dagliga, lite mer osäkra, internetanslutning.

Läs mer: Så kan flexibiliteten med HPE GreenLake accelerera er digitala transformering

4. Regelefterlevnad

Alla företag, oavsett form, storlek eller bransch, i alla former och storlekar måste följa olika lagar och policys. Det gör det privata molnet i det här fallet till ett mycket bra alternativ eftersom det kan distribuera data i enlighet med alla policys för lagring och åtkomstkontroll.

Läs också: Så digitaliserar du dina processer med full spårbarhet och regelefterlevnad

Företag idag betraktar kundinformation som mycket känslig och värdefull användardata. Det är en självklarhet att ha ordentlig kontroll över de här uppgifterna, utöver att säkerställa datasekretessen. Om det sker ett dataintrång kan det till exempel vara ganska svårt för företaget att komma åt säkerhetsloggar från ett offentligt moln, men det är inget problem om du äger molnet själv.

5. Säkerställer företagets kontinuitet

Du planerar naturligtvis för att din verksamhet ska finnas kvar länge och det gör din leverantör av publika molntjänster också, men vad händer om något går snett? I den agila och snabbrörliga marknad som de flesta organisationer nu lever och verkar i finns det ingen garanti för hur länge din leverantör kommer att finnas kvar. Tekniken utvecklas oerhört snabbt, det vet vi alla.

Om din leverantör plötsligt måste avveckla sin verksamhet, eller om du helt enkelt vill byta leverantör av något skäl, kan det att innebära en lång och mycket svår process att migrera alla dina applikationer och data till ett nytt moln. Kanske är det dumt att chansa. I ett privat moln har du integritet, kontroll och kan säkerställa kontinuiteten i ditt företag, till skillnad från om du inte äger din infrastruktur.

Det går att få fördelarna som en molntjänst erbjuder, även när den driftas i din källare.

6. Geografisk tillgänglighet

Även om tillgängligheten i Sverige är väldigt bra är de publika molntjänsterna inte tillgängliga överallt. Det finns fortfarande platser i världen där du inte kommer åt dem. Om ditt företag har verksamhet över hela världen kan kraven på regelefterlevnad dessutom variera en hel del.

GDPR och Cloud Act är två välkända exempel på regleringar som påverkar villkoren för data lagrade i olika länder, och lagstiftning kan förändras vilket i så fall ger helt nya förutsättningar. En viktig fördel då data som lagras i ett privat moln i källaren på svensk mark omfattas bara av svensk lagstiftning.

Läs också: Molnet eller egen drift? – här är AI-tjänsten som visar vad som är bäst för er

7. Kostnad

Sist men inte minst, räkna på det. Den totala kostnaden, när du verkligen räknar in allt, är i många fall faktiskt högre med en publik molntjänst.

Idag går det att bygga mycket avancerade privata moln. De kommer också att finnas kvar över lång tid eftersom de erbjuder så många fördelar för flera olika typer av företag och organisationer.

Så vad krävs för att komma igång, undrar du kanske? Är det dyrt? Komplext? Ja, det kan det vara. Men gjort på rätt sätt, med teknik som hyperkonvergerad infrastruktur som du dessutom köper i form av en tjänst, är det möjligt att både äta kakan och ha den kvar. Det går att få fördelarna som en molntjänst erbjuder, även när den driftas i din källare.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related