Industri 4.0 – Så kommer det påverka dig personligen

Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Det går inte att överskatta vikten av ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken – de tre första industriella revolutionerna. Nu är vi precis i inledningen av den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, som än en gång helt kommer att förändra hur vi producerar varor.

Till skillnad från de tidigare omvälvande förändringarna inom industrin handlar inte industri 4.0 om en enskild komponent. Det är i stället en samlande term för ett flertal teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknik.
– Att allt går att koppla ihop är det centrala inom industri 4.0. 10 000-kronorsfrågan är hur vi skapar de här värdekedjorna. Framtidens industrier är digitala ekosystem där inte bara det egna företaget, utan partners och hela branscher är sammankopplade, säger Patrik Isberg, Sales Director på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Patrik Isberg, försäljningsdirektör vid HPE Sverige
Patrik Isberg, försäljningsdirektör vid HPE Sverige.

Nya kopplingar mellan system och maskiner

I dag är industrin baserad på en struktur med funktioner kopplade direkt mot hårdvaran, kommunikation sker hierarkiskt och produkten är isolerad. Det är möjligt att beskriva strukturen som en pyramid med det tillverkande företaget i toppen och produkten i botten. Däremellan finns fabriker, med individuella stationer, och kontrollinstanser i fabriken och på fältet. Men de kan inte kommunicera med varandra mellan lagren.
– I varje lager och instans finns mängder med data som vi nu kan börja dra nytta av. Tidigare har system varit ihopkopplade i sina silos, men nu finns det möjlighet att koppla ihop systemen mellan silos och igenom lagren, säger Patrik Isberg.

Läs också: Så hittar företag sin framtid i en exponentiell värld

Så istället för hierarkier kan industri 4.0 beskrivas som ett platt nätverk där alla noder kan kommunicera med varandra och där även produkten är en del av nätverket. System och maskiner är flexibla och funktioner kan distribueras över nätverket.
– Med teknik som machine learning kan maskinerna bli delar i ett komplext system som är intelligent och till stora delar hanterar sig själv. Här finns möjlighet att spara enorma mängder pengar. Vi är på väg mot en värld där fabriken själv bestämmer hur den ska producera något så effektivt som möjligt, där maskinerna kommunicerar med varandra och människor i realtid, säger Rikard Utkovic, Head of Retail and Logistics på HPE Sverige.

Industri 4.0 – En ny guldålder

Det här konstanta flödet av data och intelligens mellan olika delar av tillverkningen i kombination med flexibiliteten ger stora fördelar, som högre kvalitet och ökad produktivitet. Det gör det också möjligt att bygga helt nya tjänster och affärsmodeller.
– Det intressanta är att det här händer just nu, vi är i en ny guldålder för industrin. Det gör det möjligt att skapa helt nya tjänster av det som tidigare var en produkt, säger Patrik Isberg .

Som exempel nämner Patrik en större kund som gått från att sälja kompressorer till att sälja tryckluft som tjänst. HPE tillsammans med SAP skapar ett system som kunde bearbeta data som kommer in från sensorerna på kompressorerna. Slutkunden får precis det som de vill ha, kontinuerlig tillgång till tryckluft, där sensorerna fångar upp data som indikerar om eller när det är dags att beställa nya delar.

Slutkunden behöver helt enkelt inte bry sig om vad som händer bakom kulisserna, utan får en tjänst som bara fungerar och gör att produktionen fungerar utan avbrott.
– Det här är bara ett exempel på tjänstefieringen som industri 4.0 driver på. Varför ska jag egentligen äga en bil eller min maskinpark? Jag ser att många saker vi i dag tar för givet kommer utvecklingen ändra i grunden, säger Rikard Utkovic.

3d-skrivare ritar om kartan

Både Patrik och Rikard ser ett flertal andra omvälvande skiften som industri 4.0 för med sig. 3d-skrivare är en central komponent.
– Utvecklingen inom 3d-skrivartekniken kommer att ställa mycket på ända. De senaste decennierna har fokus legat på lågt pris på arbetskraft där varor har skeppats kors och tvärs över jorden. Det här ändras när automatisering och 3d-skrivare gör det möjlig att producera varorna lokalt istället, säger Rikard Uktovic.

Att exempelvis producera reservdelar lokalt on-demand med hjälp av 3d-skrivare ger en mycket positiv miljöaspekt.
– Glöm kostnaden för stora centrallager med reservdelar och frakt med båt och flyg som både tar en massa tid och är negativt för miljön. Den här utvecklingen går fort nu eftersom det finns så många och tydliga fördelar, menar Rikard Uktovic.

En ny era av industri 4.0

Inte bara reservdelar utan industrin som helhet går från masstillverkning till varor och tjänster som är personliga och anpassningsbara. Det går också från att handla om ett enskilt företag som är integrerat, till ekosystem med partners och hela branscher som utbyter data med varandra eftersom alla tjänar på det.
– Jag ser stora fördelar med att produktutveckling kan ske gemensamt där flera olika företag bidrar till en helhet. En kedja som skapar ett kontinuerligt värde från produktion till dess att det är dags att återvinna. De flesta företag kommer att se hela tjänstens eller produktens livscykel och anpassa vart efter med hjälp av realtidsdata, säger Patrik Isberg.

Men allt börjar med en idé. Intresset för industri 4.0 och vad som är möjligt att åstadkomma är stort och ökar, menar Patrik och Rikard. Vi behöver alla utbildning, diskussioner och modet att våga tänka annorlunda. Denna nya industriera ställer mycket på ändan och möjligheterna är enorma.
– Vi försöker vara en guidande stjärna och bidra med vår kunskap från mängder av lyckade projekt. Men också hjälpa till att undvika de fällor som andra redan gjort. Vår mission har bara börjat, avslutar Patrik Isberg.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related